wtorek, 19 kwietnia 2016

Wyniki konkursu! :)

Hej, to znowu my ;)

Powracamy z wynikami konkursu, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Choć nie było ich tak wiele, to zaskoczyliście nas swoją kreatywnością ;)

To nie był prosty wybór, ale wygrywa...

Karolina Rogala!!! ;) ;) :)

Oto zwycięski komentarz:

"Koci świat jest skomplikowany, zdecydowanie bardziej niż ludziów. Codziennie rano musimy wskakiwać do łóżka dużych i przypominać im, że czas nas nakarmić, że miski są w połowie puste, że czas na przytulanie i drapanie - dlaczego oni tego nie mogą zapamiętać i ustawiać po prostu budzika?! Najgorsze kiedy przynosi mi mięso, a ja akurat mam ochotę zjeść puszkę... Ale duża chyba mnie nie rozumie, jest jakaś dziwna. Wyraźnie proszę o puszkę o smaku kurczaka, a ona mi daje jakąś wołowinę. Rozumiecie?! Za każdym razem muszę wyrzucać wszystko z miski, wtedy chyba dopiero do niej dociera. Ej, a może ona jest głucha i muszę wszystko pokazywać? Muszę rozważyć tę myśl. Najlepiej zaraz po jedzeniu, kiedy siadam na parapecie i oglądam góry, latające w innym świecie za szybą ptaki - te tłuste, przestępne ptaszyska. A wiecie, że niedawno się przeprowadziłam? Teraz mam dwa okna, na których mogę siedzieć! Co prawda wcześniej tułałam się po tym innym świecie, wśród samochodów, często głodna, bardzo smutna... Teraz jest mi lepiej przy Dużej - jest mi ciepło, mam co jeść... Nawet mogę spać w łóżku, rozumiecie, ŁÓŻKU. Ostatnio mama zabrała mnie do takiej sympatycznej Pani, tam było dużo innych kotków, niektóre w dziwnych ubrankach, przestraszone - nie rozumiem dlaczego, bo mi tam było dobrze. Pani mnie oglądała, mówiła jaka to jestem piękna, że mam duży brzuch.. Właśnie brzuch. Mama znowu jest jakaś dziwna. Wzięła mnie z innego świata wychudzoną i brudną. Dawała mi jedzonko, nie pozwoliła wrócić na ten drugi świat, trzyma mnie w czterech ścianach, ale powiem Wam, że tutaj jest fajnie. Po dwóch miesiącach zaczęła się denerwować, że mój brzuch jest duży, a ja chodzę nerwowa. Myślała, że na coś choruję. A przecież... ja tylko byłam w ciąży. Ale wiecie co? Moja mama powiedziała tej Pani, że nie można usunąć maluchów, że ona nie będzie zabijała. Poczułam wtedy, że to jest najlepsza mama na świecie i od tamtej wizyty kocham ją podwójnie, codziennie jej to pokazuję. Trzy dni temu urodziłam - trzy maluchy. Mama się popłakała siedząc przy mnie, nie wiem dlaczego skoro wszystko było dobrze, maluchy zdrowe, ja szczęśliwa... Płakała i śmiała się na zmianę - mówiłam już, że jest dziwna, prawda? No więc takie mam życie teraz... Królewskie - jem, śpię, tulę maleństwa i jestem drapana przez Mamę i Tatę. A mówiłam już, że kocham jeść? Ale spokojnie, nie jestem taka pazerna... Podzieliłabym się tą karmą od Was z moimi kumplami, którzy żyją w tym innym świecie, za oknem. Mama mówi, że to są "bezdomniaczki", ale ja wiem, że ona im pomoże i też znajdą swoje domki i swoich Dużych.


Gratulujemy! Prosimy o podanie w komentarzu adresu mailowego - organizator konkursu skontaktuje się w celu wysłania nagrody. :)


Pozdrawiamy,
poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Porozmawiajmy: Jak wygląda świat według kotów? KONKURS :) :) :)

Witajcie po długiej przerwie! Pamiętacie jeszcze o Franku i Bruni? ;)

Na miły początek powrotu mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać zestaw karmy PreVital. Wystarczy w komentarzu odpowiedzieć na pytanie: "Jak wygląda świat według kotów?" Odpowiedzi mogą być również w formie grafik, kolaży, rysunków, forma dowolna, im więcej kreatywności, tym lepiej ;) Każdy uczestnik może zgłosić kilka odpowiedzi lub prac.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 18. kwietnia, natomiast wyniki zostaną ogłoszone dzień później na naszym blogu. Zapraszamy do zabawy i dyskusji na temat świata według kotów :)

Szczegółowy regulamin konkursu:


1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma ONE House Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem), 
2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 11.04.2016 do dnia 18.04.2016.
4. Dnia 19.04.2016 na blogu „Koci Blog Franka i Bruni” zostaną ogłoszone wyniki.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 2 osoby, będące przedstawicielami Organizatora oraz właściciel strony www „Koci Blog Franka i Bruni” (zwany dalej Blogerem), na której jest przeprowadzany konkurs. 6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą: pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §5, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 7. Przez członkówów najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 
2. Zasady konkursu
1. Laureatami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, na udział w Konkursie, na adres ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PreVital – zgoda”. Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie. 
3. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy za pośrednictwem komentarza na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ wykonać następujące czynnościci:
a) W wyznaczonym przez Blogera terminie odpowiedzieć na zadane pytanie – w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ 
b) Nagrodę wygrywa 1 osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na zadane w konkursie 
Jak wygląda świat według kotów?
4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiedzi w komentarzu we wpisie konkursowym na http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/  5. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze 1 zwycięską pracę, a jej autor zostanie nagrodzony.
6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość przesłanej pracy. 7. Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 19.04.2016 na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji. 9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatkówów. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
3. Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie. 
2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nagrody

Nagrodą są prezenty od Organizatora w postaci produktów marki PreVital: Pełnoporcjowa karma sucha dla kotów, 3 musy oraz 7 saszetek o różnych smakach.

5. Odbiór nagród

1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureatów drogą pocztową lub kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 2 poniżej.
2. Warunkiem otrzymania przez Laureatów nagrody jest przekazanie Blogerowi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Laureat przekazuje Blogerowi dane potrzebne do wysyłki nagród, a następnie  ten przekazuje je Organizatorowi, który przesyła nagrody do Laureata. W przypadku nie podania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – Blog PreVital” na adres: ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik, składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji. 
5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/ , będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. 
7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 
8. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na stronie http://www.franek-i-brunia.blogspot.com/
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora. 

Pozdrowienia,
sobota, 29 marca 2014

Recenzja i test karmy dla kota HAPPY CAT :)

 

Witajcie kochane i kochani! :)


Przychodzimy dzisiaj do Was z testem i recenzją karmy HAPPY CAT. :)Kilka razy natknęłam się na tę karmę w sklepach internetowych, jednak nie jest to bardzo znana i powszechnie dostępna karma, dlatego myślę, że dla wielu z Was, ta recenzja może okazać się pomocna.
Wielokrotnie czytam na blogach i forach o kotach bardzo wybrednych, dla których znalezienie karmy, którą będą wcinać bez marudzenia, jest nie lada wyzwaniem. Dlatego też moi dzielni kot-testerzy ;) zabrali się do roboty i najpierw postawiliśmy na test smaku ;)

Brunia zasadniczo je wszystko, co jej podam; nie zdarzyło mi się, by wybrzydzała, jednak Franek to przykład kota dosyć wybrednego, dlatego jego opinia może być znacząca ;)
PS. Franek ze względu na swoją stałą dietę 'nerkową' wziął udział tylko w teście smaku, natomiast dalsze testowanie przejęła Brunia.


W różowej misce znajdowała się karma z jagnięciną dla dorosłych kotów, natomiast w niebieskiej wersja light z drobiem również dla dorosłych. Oczywiście test jest mocno tendencyjny ze względu na to, że mniejsza ilość tłuszczu w karmie light nieco zmniejsza jej smakowitość, ale chciałam sprawdzić, czy mimo to, koty ją polubią.
Zaczynamy! ;)))


Czy ktoś wie, co znaczą miny Bruni? :D


Jak widać - jagnięcina wygrywa, jednak light z drobiem nie pozostaje w tyle, bo muszę przyznać, że zainteresowanie także było spore. ;) Przez kolejne dni Brunia miała te karmy codziennie w dwóch miseczkach i nadal Weide-Lamm królowało, ale gdy się kończyło, Light też znikała dosyć szybko.

HAPPY CAT
Weide-Lamm
jest karmą dla kotów wrażliwych, borykających się z problemami trawiennymi, dla których korzystne jest połączenie jagnięciny i drobiu, bez dodatku ryb. Niektóre koty nie tolerują ich w swoich posiłkach. Karma jest lekkostrawna i nadaje się dla wszystkich kotów dorosłych. Ilość mięsa w składzie nie jest "powalająca", jednak pamiętajmy, że nie wszystkie koty tolerują dużą ilość białka w swojej diecie.
Cenowo jest jak najbardziej przystępnie - ok. 18 zł/kg.

Skład:
sproszkowane mięso drobiowe (13%), skwarki, kukurydza, sproszkowane mięso jagnięce (8%), tłuszcz drobiowy, tłuszcz wołowy, płatki ziemniaczane, hydrolizat wątroby, wysłodki buraczane, suszona wątroba, wytłoki z jabłek (suszone) (0,7%), jaja w proszku, chlorek sodu, drożdże (suszone), chlorek potasu, jęczmień (sfermentowany) (0,3%), algi morskie (suszone) (0,2%), siemię lniane (0,2%), korzeń cykorii (0,04%), karczoch, mniszek lekarski, imbir, liście brzozy, liście pokrzywa, szałwia, kolendra, rozmaryn, tymianek, korzeń lukrecji, rumianek, wiązówka, czosnek niedźwiedzi. (Zioła razem: 0,17%). 
Dodatki:
witamina A (18.000 IE/kg), witamina D3 (1.800 IE/kg), witamina E (100 mg/kg), witamina B1 [tiamina] (5 mg/kg), Vitamin B2 [ryboflawina] (5 mg/kg), Vitamin B6 [pirydoksamina] (4 mg/kg), biotyna (700 mcg/kg), kwas pantotenowy (12 mg/kg), niacyna (45 mg/kg), witamina B12 (75 µg/kg), chlorek choliny(75 mg/kg), żelazo [sulfat(II)-żelaza] (120 mg/kg), miedź [sulfat-(II)-miedzi] (12 mg/kg), cynk [tlenek cynku, aminokwas-chelat cynku] (150 mg/kg), mangan [tlenek manganu] (30 mg/kg), jod [jodan wapnia] (2 mg/kg), selen [selenit sodu] (0,15 mg/kg), kobalt [węglan kobaltu] (0,1 mg/kg).
DL-metionina (4.400 mg/kg).

HAPPY CAT
Light
jest karmą dla kotów dorosłych, typowych "kanapowców", którzy w skutek braku wystarczającej aktywności fizycznej mają małe zapotrzebowanie energetyczne i borykają się z nadwagą. Karma ta zawiera tylko 8,5% tłuszczu, ale za to 35% cennego białka.

 Skład:
sproszkowane mięso drobiowe (14,5%), skwarki, sproszkowany łosoś (4%), sproszkowane mięso z królika (4%), mąka ryżowa, mąka kukurydziana, tłuszcz drobiowy, hydrolizat wątroby, hemoglobina (suszona), wysłodki buraczane, suszona wątroba, wytłoki z jabłek (suszone) (0,7%), jaja w proszku, chlorek sodu, drożdże (suszone), chlorek potasu, jęczmień (sfermentowany) (0,3%), algi morskie (suszone) (0,2%), siemię lniane (0,2%), korzeń cykorii (0,04%), karczoch, mniszek lekarski, imbir, liście brzozy, liście pokrzywa, szałwia, kolendra, rozmaryn, tymianek, korzeń lukrecji, rumianek, wiązówka, czosnek niedźwiedzi. (Zioła razem: 0,17%). 
Dodatki:
witamina A (18.000 IE/kg), witamina D3 (1.800 IE/kg), witamina E (100 mg/kg), witamina B1 [tiamina] (5 mg/kg), witamina B2 [ryboflawinan] (5 mg/kg), witamina B6 [pirydoksamina] (4 mg/kg), biotyna (700 mcg/kg), kwas pantotenowy (12 mg/kg), niacyna (45 mg/kg), witamina B12 (75 µg/kg), chlorek choliny (75 mg), żelazo [sulfat(II)-żelaza] (120 mg/kg), miedź [sulfat-(II)-miedzi] (12 mg/kg), cynk [tlenek cynku, aminokwas-chelat cynku] (150 mg/kg), mangan [tlenek manganu] (30 mg/kg), jod [jodan wapnia] (2 mg/kg), selen [selenit sodu] (0,15 mg/kg), kobalt [węglan kobaltu] (0,1 mg/kg).
DL-metionina: 4.800 mg/kg.Jeśli chodzi o dostępność tej karmy to wiele sklepów internetowych posiada je w sprzedaży, np. www.naszezoo.pl : http://www.naszezoo.pl/pl/c/Happy-Cat/156 
W sprzedaży stacjonarnej się z nią nie spotkałam, ale pewnie również można ją w ten sposób zakupić. W swojej recenzji powiedziałam tylko o dwóch rodzajach karmy HAPPY CAT, jednak jest ich o wiele, wiele więcej, więc każdy może bardzo indywidualnie dobrać ją do potrzeb swojego pupila. :)
Trudno jest wypowiedzieć się bardzo obiektywnie na podstawie niecałego kilograma karmy, jednak mogłam sprawdzić, czy moim kotom ona smakuje i pewnie w przyszłości kupię ją dla Bruni w większym opakowaniu. :)
Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tym produktem i że recenzja okazała się pomocna.

Pozdrawiamy ciepło,
poniedziałek, 10 marca 2014

Spory o... koszyczek?


Witajcie kochane i kochani!


Jeśli moje koty się o coś kłócą, są to zwykle bardzo poważne sprawy, rzutujące na ich wielce skomplikowaną relację... Hmmm? ;-)
A tak serio! ;)
Nigdy nie rozumiem, w czym rzecz i dlaczego jest to takie ważne według niezwykle zmyślnych kocich rozumków. :)))
W naszym domu pojawił się ostatnio koszyk z magazynu rzeczy używanych i dobrze, że nie mam więcej kotów... Zresztą, zobaczcie sami.Kiedy czułość i pieszczoty nie zadowoliły kapryśnej Bruni, Franek spróbował... silniejszych środków. Jednak i to zawiodło. ;)


Pozdrawiamy cieplutko,
poniedziałek, 6 stycznia 2014

Co tam u Frania + świątecznie + kocie gadżety :)


Witajcie kochane i kochani! :)

Dziękuję z całego serca za wszystkie komentarze pod poprzednim postem. Przepraszam, że tak długo nie dawałam znać, co z Franiem, ale długo nie byłam pewna, czy jest poprawa, czy tylko mi się zdaje, jednak badania rozwiały wątpliwości na korzyść wspomnianego Pana ;)

Franiu ma się lepiej. Najpierw było to widać w jego zachowaniu - zaczął się znów bawić z Brunią, był bardziej aktywny, nie przesypiał już całych dni. Wygląda też lepiej. Początkowo mocno schudł (co akurat przy jego wadze było na korzyść, jednak pokazywało, że coś się zmienia), teraz zaczyna wyglądać lepiej, ale też dbam o to, by nie przytył zbytnio. Przed leczeniem jego futro było w złym stanie - szorstkie, matowe. Nie do końca zdawałam sobie sprawę, że to także pokazuje, że coś jest nie tak.
Jeśli chodzi o wyniki to mocznik spadł z 63, 9 do 48,4, natomiast kreatynina z 3,99 do 1,64. :)

Nadal monitorujemy jego zdrowie, bierze leki, wcina Royala Renal i za miesiąc kontrola, jak się sprawy mają. Ale jesteśmy dobrej myśli :)


Jeśli chodzi o jego lewe oko, to poprawy żadnej nie ma, lekarze nie wiedzą co to jest, ale też wskazują na to, że nerki są teraz jego większym problemem. Na zdjęciu powyżej słabo to widać, ale lewe oko jest zamglone i ma inny kolor tęczówki. W ciągu dnia natomiast źrenice nie zwężają się równomiernie.


Wczoraj Franek miał niezłą przygodę, która mogła się źle skończyć. Odwiedziła mnie przyjaciółka, siedziałyśmy sobie gadając ponad 3 godziny, kiedy zadzwonił mój sąsiad, czy nie mam przypadkiem biało-rudego kota... Franek wymknął się niepostrzeżenie, gdy przyjaciółka wchodziła do mieszkania i tak biedny tułał się po klatce schodowej przez ten czas, w końcu lądując 2 piętra niżej w mieszkaniu uroczych staruszków, zabunkrował się za kanapą, smutnie nawołując.
Jako, że Franiu jest kotem najczęściej nieabsorbującym i często gdzieś się chowa, to nawet nie zdążyłam zauważyć, że go nie ma... Po tej przygodzie zmęczony położył się na parkiecie, a Brunia jako najlepsza przyjaciółka na pocieszenie gryzła go w kostki i tyłek ;)))

W okresie Świątecznym wyjechaliśmy do mojej rodzinnej miejscowości, gdzie nie chciało mi się szczerze mówiąc robić zdjęć, mam tylko bonus na temat tego, jak koty lubią moją Mamę ;)Pokażemy Wam za to, jak spróbowaliśmy stworzyć świąteczny nastrój w naszym mieszkanku za pomocą światła ;)
Ale czym byłyby Święta bez prezentów? Zwłaszcza KOCICH?! :d

W tym roku znów dostało mi się kilka przeuroczych kocich gadżetów :3 Na pewno część osób powie, że są kiczowate, dziecinne czy jakieś tam, ale dla mnie są najpiękniejsze na świecie i dziękuję mojemu św. Mikołajowi :3
Część z nich jest jeszcze z poprzednich miesięcy, ale jeszcze ich chyba nie pokazywałam tutaj, zatem proszę ;)

PS. Jeśli Wam się spodobają, nie wpisujcie "jetoy" na ebayu, bo dostaniecie zawału :D

Także no... Ekhem ;)
Z okazji rozpoczynającego się 2014 roku Franek i Brunia życzą Wam wszystkiego mruczanego, uroczego jak ich białe brzuszki, słodkiego jak ich kocie gadanie i ogólnie mrrauu, purr purr. ;)))


Pozdrawiamy cieplutko,